CHÚNG TÔI Ở ĐÂY

Người đại diện: Mai Văn Minh

Giấy CNĐKDN: 0314368073 – Ngày cấp: 24/04/2017

Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM

0898754003
Minhmv@anphuocpro.com

10/9 Hồ Bá Phấn, Phường Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM

0896.456.988